Tandregulering

Hvorfor rette tænder?

Vi tandregulerer af 2 forskellige årsager. Det kan være funktionelt eller kosmetisk.

Funktionel tandregulering vil sige at man tandregulerer for at stoppe eller forebygge skader, som skyldes den nuværende tandstilling.

Eksempel: Mange patienter med dybt bid oplever at det dybe bid gradvist øges, og med tiden vil ske påbidning af tandkødet og øget slid af tænderne. Dette er naturligvis ikke hensigtsmæssigt, heldigvis kan det ofte rettes med gennemsigtige skinner.

Et andet eksempel: Når tænder i underkæbefronten står lige, slides de mindre på skærekanterne, da sliddet er jævnt fordelt. Er der trangstilling i underkæbefronten (dvs. for lidt plads) vil underkæbefronttænderne stå skævt, hvilket medfører at de slides forskelligt og dermed bliver enkelte tænder udsat for øget slitage eller sågar overbelastet.

Denne tendens øges med alderen, da tænderne vandrer mod midtlinien. Skæve underkæbefronttænder kan ofte let rettes med gennemsigtige, aftagelige skinner.
Tandregulering kan også komme på tale før anden behandling, for eksempel efter brug såsom broer, kroner eller implantater, dette for at gøre plads til eksempelvis et implantat således at det endelige resultat bliver bedst muligt.

Kosmetisk tandregulering: Det vil sige at få et kønnere smil. Her foretages der i mange tilfælde en række forskellige ting samtidigt, og ofte er der tale om opretning af skæve tænder, lukning af mellemrum mellem tænderne og i særlige tilfælde kan der også være tale om f.eks. et åbent bid som lukkes. Denne form for tandregulering er til stor glæde for patienten når det endelige resultat er nået.

Typer af tandregulering

Tandregulering kan inddeles i skinnebehandling (aftagelig) og fast apparatur.

Skinnebehandling er en del billigere end fast apparatur. Skinnerne trykker mindre end det faste apparatur gør. Det er desuden lettere at tygge og børste tænder, da man i disse situationer har taget skinnerne ud. Skinnerne anvendes minimum 20 timer dagligt.

Der findes principielt 3 typer af gennemsigtige skinner:

  • Clear Aligner er en række gennemsigtige skinner som udskiftes hver 14 dag. Disse skinner er billige og kan klare de fleste mindre tandreguleringer.
  • Inman Aligner er en aftagelig bøjle som kun kan flytte de 4 forreste tænder i over- og underkæbe. Bøjlen er god til at flytte tænder frem eller tilbage. Ofte er det ikke nok med Inman Aligner da bøjlen har svært ved at rotere tænderne, samt skubbe tænderne op og ned. Typisk er der desuden behov for flytning af andre tænder for at skabe plads til at få fronttændernes stilling pæn. Det vil sige at Inman Aligner i mange tilfælde er en del af en behandling, i stedet for den eneste. Inman Aligners fordel er at den er hurtig til at flytte tænderne, ca. 6 uger.
  • Invisalign Skinnen er en gennemsigtig, digitalt fremstillet skinne og skinnen udskiftes hver 14 dag. Dette er en unik tandretning hvor alle patienter får fremstillet en unik 3D video hvor behandlingsforløbet vises, det vil sige at hver enkelt skinnes tandretning kan ses, og det færdige resultat skal acceptere af patienten inden behandlingen iværksættes.
    Fast apparatur er metalklamper på tænderne med metaltråde (togskinner). Disse metaltråde kan i stedet være tandfarvede keramiske tråde.

Denne tandreguleringsform kan være hurtigere, men den er dyr og føles ubehageligere på grund af et større tryk på tænderne. Ydermere vil renhold besværliggøres, og det faste apparatur er mindre pænt end eksempelvis Invisalignskinner.

Hvem kan få tandregulering?

Alle kan i princippet tandreguleres, det er dog en forudsætning at der ikke er aktiv paradentose, og tænderne ellers er sunde samt at man er motiveret for behandlingen. Alder er ingen begrænsning, men vi regulerer kun tænder på voksne.

Hvordan føles det?

Fast apparatur (togskinner) strammer og trykker, hvilket ikke er nær så udtalt med de aftagelige skinner. Ved de aftagelige skinner som skiftes hver 14. dag føles trykket let ubehageligt i op til 2 døgn. Nogle beskriver det som at have for små sko på.

Hvor lang tid tager en behandling?

En behandling tager fra 6 uger til 3 år, men typisk 6 uger til 9 måneder. Inden en behandling påbegyndes vil du naturligvis få oplyst hvor lang tid det vil tage i dit tilfælde.

Hvad med efter behandlingen?

Hos alle voksne vil det være nødvendigt med en livslang brug af fastholdelsesskinner om natten samt en metaltråd på bagsiden af tænderne. Anvendes dette ikke, vil tænderne flytte sig tilbage. Skinner og tråde skal skiftes og vedligeholdes løbende.

Bivirkninger

Ved alle former for tandregulering er der risiko for at der sker resorption (forkortelse) af rødderne på de tænder der reguleres. I langt de fleste tilfælde har det ingen betydning, men der kan ske beskadigelse af nerven i tanden som kan medføre rodbehandling. Netop derfor skal du komme til kontrol løbende gennem hele dit tandreguleringsforløb, så evt. bivirkninger kan forhindres i tide.

Betaling

Normalt betales hele beløbet ved behandlingens begyndelse, men det er ofte muligt at dele betalingen op således, at halvdelen betales ved behandlingens start og resten over 3 måneder.

Hvordan gør vi?

Vi lægger stor vægt på at diskutere dine ønsker, muligheder og behov med dig således at resultatet bliver det rigtige. Vi er tre tandlæger som alle er certificerede i de forskellige behandlingsformer. Alle tre tandlæger samarbejder ved alle cases og dermed sikres den bedst mulige kvalitet af behandlingen. Vi sætter en ære i at vi på klinikken kan udføre alle former for tandregulering og vi kombinerer ofte de forskellige behandlingsformer for, at opnå det bedst mulige resultat, så hurtigt som muligt og til den lavest mulige pris.

Hvad nu?

Såfremt du er interesseret i tandregulering, så fortæl din tandlæge om dine ønsker, eller få vedkommende til at fortælle dig om dine muligheder.

Udføres af:

Cheftandlæge Ulrik Juhl

Ulrik Juhl

Cheftandlæge