Kirurgi

Som for al anden behandling er det vigtigt, at tandlægen har den nødvendige uddannelse, videreuddannelse og udfører indgrebet regelmæssigt. Vi kan udføre alle kirurgiske indgreb uden væsentlig ubehag for patienten. Patienten mærker naturligvis ikke noget under indgrebet på grund af bedøvelsen (fuld narkose er også en mulighed). Den væsentlige faktor for ikke at opleve ubehag efter indgrebet er, at patienten følger vejledningen. Vi har udarbejdet vejledninger for alle kirurgiske indgreb.

Paradentose kirurgi

Paradentose kirurgi (lapoperation) udføres i stort omfang på klinikken. Mange paradentosepatienter har på røddernes overflader, skjult af tandkødet, tandsten siddende. Tandsten består af madrester, blod og kalk og er en hård substans. Først når tandstenen er fjernet er heling mulig. Ofte kan tandsten fjernes alene ved anvendelse af håndinstrumenter og ultralyd. I andre tilfælde er der for meget tandsten, eller det sidder så vanskeligt placeret, at kun ved at klappe tandkødet til side, således at området direkte kan betragtes, kan man være sikker på at få alt tandsten væk. Dette indgreb kaldes en lap operation.

Visdomstandsfjernelse

Visdomstanden er den sidste tand i tandrækken. Ikke alle får en visdomstand. I langt de fleste tilfælde er der ingen problemer med visdomstænder. I visse tilfælde med pladsmangel, delvist frembrud, store caries angreb eller hvor visdomstænder ødelægger nabotanden, fjernes visdomstanden.

Knogleopbygning

Ved knogleopbygning sker der en genopbygning af den knogle, som er mistet. Man kan tage knoglemateriale fra patientens egen kæbe eller hofte og transplantere det høstede knogle ind de steder hvor der er behov for genopbygning af knoglen. Man kan også anvende knoglevæv som leveres i små sterile pakninger der ikke stammer fra patienten.

Kæbe kan forsvinde når tænderne mistes og det kan ske både i højden og i bredden idet tænderne (og implantater) holder på knoglen. Det er meget individuelt hvor hurtigt knoglesvindet sker. Også ved paradentose kan der observeres knoglesvind i varierende omfang.
Knogleopbygning foretages såvel af funktionelle som af kosmetiske årsager. Skal der foretages implantatbehandling foretager man ofte knogleopbygning samtidig med fastgørelsen af implantatet.
Her på klinikken mestrer vi alle former for knogleopbygning bl.a. sinusløft, knoglepålægning og ringteknik, og vi har mange års erfaring hermed.

Retrograd behandling

Ikke alle rodbehandlinger lykkes selv om de er optimalt udført. Dette skyldes ofte at rodkanalen opsplittes i et delta af kanaler hvor man ikke har mulighed for at rense tilstrækkeligt ud. Ved en retrograd operation fjernes rodspidsen og dermed den del af tanden som ikke kunne rodbehandles optimalt. Ved retrograd operationer opdages lejlighedsvis at tanden er flækket. Såfremt det er tilfældet fjernes tanden ved indgrebet.