Kroner og Broer

Kroner fremstilles typisk når en fyldning vil være for stor til at holde eller, fordi den tilbageblevne tand vil risikere at knække. Kroner kan også være en mulighed, hvis tanden har en følsom revne, eller man ønsker en pænere tandoverflade.

Kroner fremstilles i porcelæn, porcelæn med metal under eller i guld, og disse kroner kan blive så flotte, at man næsten ikke kan se forskel på dem og egne tænder. Kronen fremstilles ved at der foretages farveprøver, og tanden slibes til en ”stub”. Herefter tages aftryk og en midlertidig krone påsættes. Efter ca 8-10 dage påsættes den permanente krone med cement.

En bro er kroner der er sat sammen. Når et eller flere steder i tandrækken mangler tænder kan der laves en bro, såfremt der i broens ender kan indgå en naturlig tand. En bro fastgøres permanent med cement og er i udseende og funktion som egne tænder. Brobehandlinger vælges typisk når de tænder som skal indgå i broen, trænger til en krone.

Tandtabet kan som alternativ til bro erstattes af et implantat eller mindre hensigtsmæssigt, af en delprotese (se proteser). Implantater er kunstige rødder i titanium som skrues fast i kæbeknoglen hvorpå der fastgøres kroner eller en bro (implantatbåret krone eller bro).

Der gives 5 års garanti på MK (metalkeramiske) kroner og guldkroner, samt 1 års garanti på zirkonium og E-max kroner.