Implantater

Hvad er et implantat

Et implantat er en kunstig rod i titanium, som skrues ned i kæbeknoglen, og med tiden vokser knoglen ind i implantatet. Implantatet fungerer som fundament for tanderstatningen. Implantatbårne erstatninger fungerer som naturlige tænder. De er gode til at tygge med og til at genskabe et naturligt udseende.

Fordele

Implantaterne kan fastholde knoglen, således at tabet af kæbeknogle som altid observeres efter tab af en naturlig tand, mindskes. Det vil sige at implantater kan være med til at bevare kæbeknoglen og dermed et naturligt udseende.
Der kan ikke opstå caries i implantater.

Tandproteser kan ikke holde på knoglen, men vil ofte forøge knoglenedbrydningen hvilket resulterer i løse og dårligt fungerende proteser.
Brobehandling er et alternativ til implantatbehandling og protese. Brobehandling kræver beslibning af nabotænder hvilket er uhensigtsmæssigt hvis tanden eller tænderne er intakte.

Hvem kan få implantater?

Næsten alle kan i dag behandles med implantater. Kun ved nogle meget sjældne sygdomme eller hvis man ikke kan renholde sine tænder optimalt, kan det være umuligt at sætte implantater med succes. Der er sket meget indenfor implantatbehandling, og vi har erfaring med de nye avancerede teknikker som gør at vi kan isætte implantater med samtidig knogleopbygning, hvor der næsten ingen knogle er tilbage, og samtidig gøre det uden gene for patienten.

Metode

Ved forundersøgelsen sker der registrering af medicinforbrug og tidligere sygdomme. Røntgenundersøgelse på klinikken omfatter et røntgenbillede af alle tænder og hele kæben (panoramarøntgen) og eventuelt et 3D billede hvor tværsnitsoptagelser indgår.

Indgrebet foretages i lokalbedøvelse. Der lægges et lille snit i tandkødet ind til knoglen, der forbores og implantatet isættes. Der sys og efter syv dage fjernes trådene. Efter tre til seks måneders heling laves et lille snit på tandkødet og der isættes i implantatet en tandkødsformer, og efter yderligere fjorten dage tages aftryk. En til to uger efter aftryktagning sættes kronerne fast og behandlingen afsluttes.

I en del tilfælde kan vi lave kronerne samme dag som implantaterne isættes. Dette gør vi særligt ofte på patienter som får udtrukket alle tænder og isat implantater samme dag. Med en sådan fuldkæbebro kan patienten spise aftensmad med de nye flotte fastsiddende tænder samme dag.

Holdbarhed og vedligeholdelse

Implantater har en god holdbarhed. I store undersøgelser er det påvist at 95 % af implantaterne sidder fast efter 10 år. Vi giver 5 års garanti på implantatbehandling. Implantaterne kan ikke få caries, men de kan i nogle tilfælde rammes af en form for paradentose, kaldet periimplantitis.

Derfor gør vi meget ud af optimal mundhygiejne og instruerer i anvendelse af mellemrumstandbørster. Hvis vi oplever periimplantitis har vi hårdtvævslaser som kan sterilisere tandkødslommen omkring implantatet, og vi iværksætter jod behandling til at bekæmpe bakterierne. Vi har kun i meget få tilfælde mistet et implantat pga. periimplantitis.

Priser

Fordi det er klinikkens egne behandlere, der udfører hele behandlingen, opnås bedre helhed og fordyrende tandlæger udefra undgås. Vi får en del patienter, som er henvist til os fra andre tandlæger, hvilket gør at vi laver rigtig mange implantatbehandlinger. Det gør at vi kan få fornuftige priser hos vores leverandører, hvilket kommer patienterne til gode.

Udføres af

Cheftandlæge Ulrik Juhl

Ulrik Juhl

Cheftandlæge