Almen Tandbehandling

Caries og fyldninger

I de fleste tilfælde vælger man at erstatte et tandtab på grund af caries (huller) med en plastfyldning.

Lovgivningsmæssigt har man valgt at udfase anvendelsen af sølvamalgamfyldninger, således at kun i særlige tilfælde, hvor en plastfyldning eller krone er uegnet, kan man anvende sølvamalgam.

Sølvamalgam ønskes udfaset for at mindske risikoen for kviksølv i fødekæden. Sølvfyldninger har også den ulempe, at efter 15 år vil fyldningen udvide sig med det resultat at tanden ofte revner. For at forebygge at tænderne revner, foreslår vi at stort set alle amalgamfyldninger skiftes til plast.

Vi har tidligere haft den politik at vi først udskiftede til plastfyldninger, når der var begyndende revnedannelse i tænder med amalgamfyldninger.
Vi har imidlertid ændret vores politik, så at vi nu skifter stort set alle sølvfyldninger til plast da vi har erfaret at, at hvis vi venter på tegn på revnedannelse så er det ofte for sent, resulterende i problemer såsom:

  • symptomgivende dentininfraktioner, altså revner i tænderne samt smerter ved tygning.
  • tandfraktur, med eventuel efterfølgende rodbehandling og tandfjernelse eller kroner.

Sagt på en anden måde:  hellere forebygge med plast.

Udføres af

Tandplejer Nobel

Nobel

Tandplejer